به کالیز خوش آمدید.لطفا برای خرید محصولات کالیز دست نگه دارید. سایت در حال به روز رسانی است.

 پرداخت از طریق درگاه اینترنتی

در فروشگاه اینترنتی کالیز پرداخت وجه صرفا از طریق آنلاین خواهد بود.

در این روش کاربرمی تواند به سهولت هزینه سفارش خود را با دارا بودن چند پارامتر پرداخت نماید. بدیهی است، این روش خرید به منزله تایید سفارش خود بوده و کالا به صورت خودکاردر مرحله ارسال  قرارخواهد گرفت.

۱- شماره ۱۶ رقمی درج شده بر روی کارت

این شماره در روی کارت همه بانک ها، بر روی کارت درج شده است.

۲-رمز دوم یا رمز خرید اینترنتی

رمز خرید اینترنتی، با رمزی که شما هنگام استفاده از دستگاههای خود پرداز ATM وارد مینمائید متفاوت میباشد. در اکثر بانکها زمانی که کارت خود را تحویل می گیرید، رمز خرید اینترنتی ندارید. برای فعال کردن رمز خرید اینترنتی یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

در شعبه بانک خود در خواست رمز اینترنتی کنید و یا به یکی از دستگاههای خودپرداز بانک خود مراجعه کنید. کارت خود را وارد کنید و بخش عملیات رمز را انتخاب کنید. در بخش رمز دوم یا رمز اینترنتی، رمز خود را تعریف کنید

۳- کد سه رقمی کارت یا CVV2

کد CVV2 به صورت یک عدد ۳رقمی (و به ندرت ۴رقمی) مانند شمارۀ ۱۶رقمی که به صورت حک شده در یک طرف کارت قرار دارد می باشد

۴- تاریخ انقضاء

تاریخ حک شده روی کارت اعتباری می باشد.

منو